Strona główna

Strona główna

Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego

Adres
ul. Kilińskiego 10
42 - 202 Częstochowa

Cel i zadania jednostki
Podstawowym celem Stacji jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Do zadań Stacji należy: udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w szczególności w formie medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, organizowanie, koordynowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych masowych zdarzeń na terenie działania Stacji, transport medyczny i sanitarny pacjentów na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innych zawartych przez Stację umów, transport  środków leczniczych, krwi i sprzętu medycznego, udzielenie świadczeń w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i  świątecznej opieki zdrowotnej, wykonywanie zabezpieczeń medycznych imprez o charakterze masowym i niebędących imprezami masowymi oraz imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i innym, wydawanie opinii medycznych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych oraz przygotowywanie osób do wykonywania zawodów medycznych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Numer KRS
0000125525

Nr wpisu do rejestru podmiotów leczniczych prowadzony przez Wojewodę Śląskiego
000000013330

NIP
5732322208                                             

REGON
001232787

Kierownik jednostki
Dyrektor Marian Nowak

Nr telefonu i faxu
(34) 378 52 33

Adres strony internetowej                      jednostki                                 
    http://www.spr.czest.pl/                             

Adres poczty elektronicznej
stacja@spr.czest.pl

Godziny pracy jednostki
W zakresie ratownictwa medycznego Stacja udziela świadczeń całodobowo
Działy administracyjno - techniczne pracują w godz.      7.00 - 15.00
Sekretariat Stacji czynny jest w godzinach 7.25 - 15.00


Skargi i wnioski
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Stacji lub osoby upoważnione przyjmują od poniedziałku do piątku po uzgodnieniu terminu i godziny z sekretariatem Stacji.
Nr telefonu: (34) 378 52 33

Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych Jolanta Choła mail:iodo @ spr.czest.pl , tel.:(34) 378 52 33


metryczka


Wytworzył: Marian Nowak - Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego (2 maja 2017)
Opublikował: Michał Kubik (30 listopada 1999, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Jolanta Choła (16 stycznia 2020, 08:41:12)
Zmieniono: Zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 63045