Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 984)

Data: 2022-09-15 13:08:10
Autor: Piotr Mach

Data: 2022-08-29 11:21:28
Autor: Piotr Mach

Data: 2022-08-29 10:27:08
Autor: Piotr Mach

Data: 2022-08-25 14:57:13
Autor: Piotr Mach

Redakcja Biuletynu

aktualizacja


Data: 2022-08-11 13:07:50
Autor: Marta Teper

Data: 2022-07-04 14:48:14
Autor: Magdalena Sowińska

Data: 2022-07-04 12:42:30
Autor: Piotr Mach

Data: 2022-06-23 11:45:21
Autor: Piotr Mach

Data: 2022-06-23 09:23:36
Autor: Piotr Mach

Data: 2022-06-23 09:15:29
Autor: Piotr Mach

Data: 2022-06-20 21:15:13
Autor: Piotr Mach

Data: 2022-06-13 13:34:49
Autor: Magdalena Sowińska

Data: 2022-06-13 12:35:10
Autor: Magdalena Sowińska

Data: 2022-04-25 13:08:01
Autor: Piotr Mach

Data: 2022-04-19 11:38:26
Autor: Piotr Mach

Data: 2022-04-19 09:22:18
Autor: Piotr Mach

Data: 2022-04-13 13:36:55
Autor: Piotr Mach

tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Treść zapytań oraz wyjaśnienia do zapisów SWZ. Modyfikacja SWZ.


Data: 2022-04-13 11:57:29
Autor: Piotr Mach

Data: 2022-04-12 14:06:47
Autor: Piotr Mach

Data: 2022-04-12 12:10:32
Autor: Piotr Mach
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 984)