Przetargi - archiwum

Przetargi - archiwum

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie. [...]

Dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

Zamawiający dopuscza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę części zamówienia - Zadania od 1 do 4. Zadanie nr 1 - Środki czystości Zadanie nr 2 - Materiały czystościowe Zadanie nr 3 - Środki do prania [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, preparatów do dezynfekcji oraz materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie. [...]

Wyniki przetargu na dostawę oleju silnikowego, płynów eksploatacyjnych i smarów - nr sprawy SPR ...

Informuję, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne na dostawę oleju silnikowego, płynów eksploatacyjnych i smarów - nr sprawy: SPR/EGS-341-1/2007 na wykonawcę zamówienia wybrano firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe [...]

SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego

Przetarg nieograniczony nr sprawy SPR/EGS-341-1/2007 Ogłoszenie w portalu UZP nr OWP/2007/02/04-1306787 w dniu 04.02.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 1. Zamawiający: SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie ul. [...]

Wybor wykonawcy na dostawę ambulansu medycznego typu "R"

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne na dostawę ambulansu sanitarnegotypu "R" przeprowadzonego w trybie art. 39 - przetarg nieograniczony - na wykonawcę zamówienia wybrano firmę "AUTOFORM" Jerzy Kuc, 41-409 Mysłowice, ul. Dzióbka. [...]

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu medycznego typu "R"

Ogłoszenie o wszczęciu zamówienia w Portalu UZP pod nr: OWP/2006/12/08-1220619 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1.Nazwa oraz adres zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; ul. Kilińskiego 10; 42-200 [...]

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na dostawę gazu LPG do zasilania pojazdów - nr sprawy 9/2006

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne na dostawę gazu LPG do zasilania pojazdów, nr sprawy 9/2006 na wykonawcę zamówienia została wybrana firma: Zakład Usługowo-Handlowy ŁUKOIL , 42-230 Koniecpol, ul. Armii Krajowej 7/11. [...]

SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego Cęstochowa

nr sprawy 9/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ GAZU LPG DO ZASILANIA POJAZDÓW dla placówki w Koniecpolu w postępowaniu w trybie art. 39 przetarg nieograniczony SIWZ zatwierdzona przez Zastępcę [...]

Ogłoszenie o wyborze dostawcy - przetarg nieograniczony na dostawę gazu LPG do zasilania pojazd ...

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę gazu LPG do zasilania pojazdów , nr sprawy 8/2006, na wykonawcę zamówienia wybrano firmę Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Płock, ul. Chemików 7. Uzasadnienie - [...]

Zapytanie do przetargu na dostawę gazu LPG do zasilania pojazdów nr sprawy 8/2006

Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony na dostawę gazu LPG do zasilania pojazdów – nr sprawy zamawiającego – 8/2006. 1.Czy istnieje możliwość zaakceptowania tankowania w [...]

SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

Ogłoszenie o zawarciu umowy numer w POrtalu Urzędu Zamówień Publicznych :OZU/2006/10/12-639051 na dostawę oleju napędowego, nr sprawy zamawiającego 7/2006. W dniu 02.10.2006r. została zawarta umowa na dostawę oleju napędowego dla placówek [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE Numer ogłoszenia w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: OWP/2006/10/06-448253 1. Dane Zamawiającego SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10 2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg [...]

Przetarg na termomodernizację budynku SPR w Częstochowie

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego Miejsce wykonania robót budowlanych: 42-200 Częstochowa ul. Kilińskiego 10 I. Zamawiający SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego ul.Kilińskiego 10 Kod 42-200 Częstochowa [...]

metryczka