zamówienie na:

Dostawa jednorazowych niechemicznych artykułów medycznych do SP Zakładu Opieki Zdrowotnej - Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.

zamawiający: SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SPR.ZP.382.190-2019
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 25 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Ogłoszenie o zamówieniu (108kB) html
SIWZ (199kB) word
Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 11 (234kB) zip
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20kB) html
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21.11.2019r. (2556kB) word
Informacja o treści złożonych ofert (22kB) word
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2481kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Marian Nowak - Dyrektor
Opublikował: Katarzyna Bigosińska (15 listopada 2019, 14:01:58)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Bigosińska (17 grudnia 2019, 08:38:16)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1955