Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Wykonywanie napraw w pojazdach samochodowych Zamawiającego.

zamawiający: SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SPR.ZP.382.26-2019
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 5 lutego 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)