zamówienie na:

Dostawa wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10

zamawiający: SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SPR.ZP.382.22-2020
wartość: poniżej 214 tys. euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Ogłoszenie o zamówieniu (294kB) pdf
SIWZ (302kB) pdf
Zał.1 formularz asortymentowo - cenowy dla zad. 1 (27kB) word
Zał.1 formularz asortymentowo - cenowy dla zad. 2 (23kB) word
Zał.1 formularz asortymentowo - cenowy dla zad. 3 (23kB) word
Zał.1 formularz asortymentowo - cenowy dla zad. 4 (23kB) word
Zał.1 formularz asortymentowo - cenowy dla zad. 5 (22kB) word
Zał.1 formularz asortymentowo - cenowy dla zad. 6 (23kB) word
Zał.1 formularz asortymentowo - cenowy dla zad. 7 (25kB) word
Zał.1 formularz asortymentowo - cenowy dla zad. 8 (23kB) word
Zał.1 formularz asortymentowo - cenowy dla zad. 9 (24kB) word
Zał.1 formularz asortymentowo - cenowy dla zad. 10 (21kB) word
Zał.1 formularz asortymentowo - cenowy dla zad. 11 (25kB) word
Zał.1 formularz asortymentowo - cenowy dla zad. 12 (25kB) word
Zał.1 formularz asortymentowo - cenowy dla zad. 14 (23kB) word
Zał.1 formularz asortymentowo - cenowy dla zad. 15 (32kB) word
Zał.1 formularz asortymentowo - cenowy dla zad. 16 (22kB) word
Zestawienie zał nr 2-4 do SIWZ (144kB) word
załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy (132kB) pdf
Zał.1 formularz asortymentowo - cenowy dla zad. 13 (21kB) word
Odpowiedzi na zadane pytania 1 (82kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (115kB) pdf
Odpowiedzi na zadane pytania 2 (153kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (217kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (156kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marian Nowak - Dyrektor SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
Opublikował: Piotr Mach (4 grudnia 2020, 15:43:01)

Ostatnia zmiana: Piotr Mach (5 stycznia 2021, 11:07:16)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2566